Zirvede ‘kömür’ tartışması

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda ‘kömür’ başlıca tartışma konularından biri…

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelerek oluşturduğu “İklim Ağı”, sürmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ile ilgili bir günlük hazırladı. “Doha Günlüğü”nde Greenpeace Enerji ve İklim Kampanya Koordinatörü Pınar Aksoğan, yaşananları şöyle özetledi:

“iklim müzakerelerinin ikinci gününde, Greenpeace tarafından Kömür Devrini Son Erdirin isimli bir yan etkinlik düzenlendi. Toplantıda konuşulanlar, müzakerelerin en kilit noktalarından olan kömür tartışmasını yansıtır nitelikteydi.

Son beş yılda dünya çapında kömür kullanımının artması sonucu iklim değişikliğine neden olan karbon salımları üçte iki oranında arttı. Bunun sonucunda, kömürden kaynaklı sera gazı salımları rekor düzeye ulaştı ve gezegeni kurtaracak karar için bu salımların hızlıca azaltılması gerekiyor. Eğer planlanan termik santraller yapılırsa, yıllık CO2 salımları yaklaşık 8 milyar ton olacak. Bu da bugün fosil yakıtlardan kaynaklanan salımlarının %20-25’i anlamına geliyor.

Bu sayılar, bir başka değişle, şu an CO2 seviyeleri açısından yeni bir Çin ya da başka bir ABD yaratmak anlamına geliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yayımlanan Küresel ‘Kömür Risk Değerlendirmesi’ raporu; dünya genelinde üzerinde çalışılan 1200 yeni kömür santrali projesi olduğunu ve bunun iklim için yıkıcı etkileri olacağını geçtiğimiz haftalarda ortaya koymuştu. Bu raporda, planlanan projeler ülke bazında detaylandırıldı. Türkiye de, üzerinde çalışılan 49 kömürlü santral projesi ile raporda Çin, Hindistan ve Rusya’dan sonra 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumuna bakıldığında, sera gazı salımlarında acilen mutlak azaltım hedefi alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği görülüyor. Kömür yatırımları konusunda hâlihazırda yaşanan birçok gelişme de kömürün artık sonunun gelmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bugün Amerika’da bile kömürden vazgeçilirken, Çin ve Hindistan’da planlanan yüzlerce kömür santrali projesi de gerek hukuki, gerek finansal, gerek politik olarak kömürün yükselişini engelleyen birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine doğru yaşanan dönüşüm dalgası Türkiye, Çin, Hindistan gibi kömüre yatırım yapan ülkeleri etkilemeli ve kömürden vazgeçip ‘iklim dostu’ politikalara doğru geçmeleri için gerekenin yalnızca politik irade olduğunu hatırlatmalıdır.”

Arkadaşlarınızla Paylaşın...

Bir cevap yazın