Türkiye’nin zenginliği bu kitapta

“Türkiye Bitkileri Listesi”, hemen her 10 günde yeni bir bitki türünün keşfedildiği ülkemizdeki bitki zenginliği hakkında önemli veriler sunuyor.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneğ’nin işbirliğyle Türkçe ve resimli hazırlanan “Türkiye Florası” kitabının yayımlanmasına ilişkin projenin çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamlı projenin ilk aşaması olarak planlanan, Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) tarafından yayımlandı.

NGBB Müdürü Adil Güner’in koordinasyonu ve ülkemizdeki doksandan fazla biliminsanının katkısı ile hazırlanan kitap, bilim âlemi ve botanik dünyası için başvuru eseri olma özelliği taşıyor.

Adından da anlaşıldığı gibi kitap, ülkemizdeki bitki çeşitliliği kapsamında, yalnız iletim demetleri bulunan kibritotları, eğreltiler, kozalaklı ağaçlar ve tohumlu bitkileri kapsamaktadır.

Türkiye’nin tüm damarlı bitkilerinin aynı çiltte toplandığı ilk ve tek çalışma olan kitabın, önemli bir özelliği de her bitki için Türkçe ad verilmiş olmasıdır.

“Türkiye Bitkileri Listesi”, hemen her 10 günde yeni bir bitki türünün keşfedildiği ülkemizdeki bitki zenginliği hakkında önemli veriler sunuyor.

Kitabın içeriğinde her bir bitkinin adı ve künyesi, sinonimleri (eş adları), coğrafi bölge ve alt bölgelere göre ülkemizde yayılışı, endemik olma özelliği, biliniyorsa hangi bitki coğrafyasının elementi olduğu vb bilgiler yer alıyor.

Günümüze kadar ülkemizde tespit edilmiş bitkiler ve endemik bitkilerimiz ile ilgili tartışmalar konusunda, sağlıklı bir veri tabanı oluşturan kitap; botanik alanında gerçekleştirileçek yeni çalışmalarda esas alınaçak kaynak niteliğndedir. Kitap, ANG Vakfı İktisadi işletmesi’nden temin edilebilir.

Arkadaşlarınızla Paylaşın...

Bir cevap yazın